Na području Unsko-sanskog kantona već godinu traje provjera diploma zaposlenika u kantonalnim institucijama koje uporedo vode Tužilaštvo i Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije. Provjerava se oko 7 hiljada diploma, a proces je usporen zbog koronavirusa. Šta ukoliko se utvrdi da zaposlenici u državnim insitutucijama rade sa lažnim diplomama?

Do sada je otkrivena 51 sumnjiva diploma i slučajevi su proslijeđeni policiji i Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona na daljnje postupanje, kažu iz radnog tijela za borbu protiv korupcije. Iz Tužilaštva USK kažu da ne mogu potvrditi ovaj broj, jer se svi predmeti ovog Tužilaštva vode u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, pa bi tačna informacija o broju takvih predmeta zahtijevala obiman i dugotrajan posao. Međutim, potvrdili su da gotovo da nema institucije ili ustanove u kojoj nema sumnjivih diploma.

KANTONALNO TUŽILAŠTVO USK

Diplome koje su predmetom krivičnih istraga u radu ovog Tužilaštva otkrivene su u javnim preduzećima, organima državne službe, javnim ustanovama, kao i u pravosudnim institucijama. Na ovim predmetima tužioci aktivno rade i poduzimaju radnje dokazivanja u cilju njihovog okončanja donošenjem tužilačkih odluka. Kada je riječ o informacijama o stanju tih predmeta, stojimo Vam na raspolaganju, samo je neophodno da Vaš zahtjev uputite blagovremeno, kako bismo prije dostavljanja informacija izvršili gore navedene provjere u TCMS-u.

Nepostojanje jedinstvenog registra institucija čiji je osnivač kanton otežalo je cjelokupni proces, zbog čega je procedura pokrenuta putem registra budžetskih korisnika.

ŠEJLA ŠARIĆ, Radno tijelo Vlade USK za borbu protiv korupcije

Taj registar ima 110 budžetskih korisnika. njima smo uputili inicijativu. Do sada je 61 intitucija odgovorila radnom tijelu, neke su završile proceduru a neke su još u toku.

Za rukovodioce onih institucija koje se ogluše na inicijativu za provjeru diploma svojih uposlenika u ovom trenutku nema sankcija. Međutim, već u narednim danima će i taj problem biti riješen.

RAZIM HALKIĆ, potpredsjedavajući Skupštine USK

Dio insitucija koje to nisu uradile, saznat ćemo ko su kada predsjednica radne grupe u srijedu održi sastanak sa premijerom, kada će ga detaljno izvjestiti koje su to insitucija. Vlada onda ima sve mehanizme da pokrene mjere poput tih insituticija, uključujući i smjenu upravljačkih sturktura.

Dakle, do sada za 51 diplomu nije potvrđena vjerodostnojnost, međutim, to u ovom trenutnku ne znači da su to lažne diplome. S druge strane to još nije konačan broj diploma koje će biti predmet krivičnih istraga. Postavlja se pitanje kakve će posljedice ovo ostaviti na institucije i ukoliko se zaista dokaže da se radi o lažnim diplomama.

ALBIJANA TRNAVCI, sekretar Ministarstva obrazovanja USK

Ovo sve ostavlja posljedice na cjelokupan sistem i ustanove u kojima su radili. Zasada nemamo većih problema ali je loša slika koja ukazuju da su ljudi koji nisu kompetentni za određenu oblast radili. Pogotovo ako je neko držao nastavu nasim ucenicima a nije imao adevkatno znanje i zakonitu diplomu

Iz Ministarstva obrazovanja kažu da su već utvrdili lažne diplome kod uposlenika u obrazovanju koji su dali otkaze. U drugoj fazi Ministarstvo obrazovanja vrši provjere diploma kod uposlenih u obrazovnom sistemu koji imaju diplome sa neakdretiovanih ustanova. Prema ocjeni Agencije za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine, takve osobe ne mogu raditi u obrazovnom sistemu.