Poreska uprava Republike Srpske (RS) prikupila je u novembru ove godine na račun javnih prihoda 200,5 miliona KM, što je za 1,03 miliona KM ili jedan posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Time je nastavljen trend stabilizacije u naplati javnih prihoda koji već pet mjeseci uzastopno bilježe rast, saopšteno je iz Poreske uprave.

Direktor Poreske uprave Goran Maričić istakao je da navedeni podaci ukazuju na nastavak stabilizacije u naplati javnih prihoda u Republici Srpskoj, što je posebno ohrabrujuće ako se ima u vidu trenutna situacija izazvana pandemijom virusa korona, odnosno nezadovoljavajuća epidemiološka situacija, smanjena kretanja i privredna aktivnost.

“Kada je riječ o direktnim porezima, naplata u novembru je iznosila 35,5 miliona KM, što je za 3,6 miliona KM ili 11 posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Rast naplate zabilježen je kod poreza na dobit i to za 13 posto, odnosno naplaćeno je 1,7 miliona KM više, dok je naplata poreza na nepokretnosti u novembru iznosila 1,6 miliona KM, što je za oko 84.000 KM manje nego u novembru prošle godine. Najveći rast u ovom segmentu javnih prihoda ostvaren je kod poreza na dohodak, i to za 15 posto ili 2,2 miliona KM”, rekao je Maričić.

On je naveo da je naplata doprinosa u novembru iznosila 138,1 milion KM, što je za 7,8 miliona KM ili šest posto više u odnosu na uporedni mjesec prošle godine.

Maričić kaže da je za Fond PIO naplaćeno 78,8 miliona KM ili sedam posto više, za Fond zdravstvenog osiguranja 49,7 miliona KM ili sedam posto više, dok je naplata doprinosa za Fond dječje zaštite takođe veća za sedam procenata.

“Kod ostalih javnih prihoda, naplata u novembru iznosila je 26,8 miliona maraka i manja je za 8,4 miliona KM u odnosu na novembar 2019. godine. U ovom segmentu javnih prihoda zabilježena je manja naplata taksi i naknada za 2,9 miliona KM, kazni za oko 486.000 KM, dok je naplata naknada za priređivanje igara na sreću iznosila 5,4 miliona KM, što je za oko milion KM ili 23 posto više odnosu na isti mjesec prethodne godine”, dodao je Maričić.

On je naveo da je Poreska uprava za 11 mjeseci prikupila ukupno 2,242 milijardi KM, što je za dva posto manje nego u istom periodu prošle godine.

“Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 418,5 miliona KM ili 18,6 miliona maraka manje, dok su ostali javni prihodi naplaćeni u iznosu od 341,8 miliona KM, što je za 14 posto manje. Međutim, naplata prihoda po osnovu doprinosa u ovom periodu nastavila je rast te je naplaćeno 1,481 milijardi maraka ili četiri posto više nego u 11 mjeseci prošle godine”, rekao je Maričić.