Od 100 miliona KM predviđenih za kupovinu zgrade Uprave za indirektno oporezivanje BiH, 40 miliona KM je dovoljno za kupovinu ove zgrade, dok 60 miliona KM treba usmjeriti na rješavanje nehumanih uslova za pacijente i osoblje na Klinici za psihijatriju UKC Banja Luka i na ostale probleme zdravstva – poručio je predsjednik Odbora za zdravstvo Srpske demokarstke strake Slobodan Stanić na pres-konferenciji. 

Istakao je da se odnos ključnih ljudi u zdravstvu prema osobama sa psihičkim tegobama na Klinici za psihijatriju UKC Banja Luka vidi iz toga da su spremni dati 100 miliona KM da bi Uprava za indirektno oporezivanje BiH prešla iz odličnog u još bolji prostor.

– U isto vrijeme smještamo desetine oboljelih, kao i medicinsko i nemedicinsko osoblje u uslove gdje bi se i zdrav razbolio – kazao je.  

Na pres-konferenciji je pokazao slike kako izgleda ta neuslovna zgrada UIO BiH, a zatim je pokazao i slike Klinike za psihijatriju UKC RS. 

– Znamo da se humanost jednog društva i njegova zrelost ogleda upravo u njegovom odnosu prema osobama sa psihičkim tegobama. Kroz ovih par slajdova možemo pogledati unutrašnjost te Klinike za psihijatriju UKC Banja Luka, uslove za boravak pacijenata, ali i uslove za rad zaposlenog osoblja u ovoj ustanovi – kazao je, saopćeno je iz SDS-a.