Potrebno je uspostaviti bolju saradnje sa institucijama BiH, posebno sa Upravom za indirektno oporezivanje, s ciljem obezbjeđivanja učešća u izradi legislative koja će omogućiti kvalitetno i efikasno obavljanje poslova međunarodne špedicije, zaključeno je na sjednici Odbora Udruženja međunarodnih špeditera Spoljnotrgovinske komore BiH.

Učesnici sastanka su istakli da je obim poslovanja u proteklom periodu znatno smanjen zbog uvođenja mjera za suzbijanje širenja koronavirusa, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore.

U saopštenju su naveli da se problemi u vezi sa poslovanjem međunarodnih špeditera trebaju rješavati sistemski, u Udruženju, a pod pokroviteljstvom Komore.

Na sjednici u Sarajevu razmatran je i plan rada Udruženja međunarodnih špeditera za narednu godinu.

Zaključci sa sjednice biće upućeni u dalju proceduru, dodali su u saopštenju.