Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine raspisala je javni poziv kompanijama iz sektora metaloprerade i drvoprerade za pružanje besplatne savjetodavne usluge u usklađivanju proizvoda sa zahtjevima EU i “CE” označavanju.

Raspisivanje javnog poziva jedna je od glavnih aktivnosti projekata “Ekspo -certino – Podrška kompanijama u BiH u internacionalizaciji, sertifikovanju i inovacijama”, koji implementira Komora, a koja se odnosi na pomoć kompanijama u pripremi tehničke dokumentacije za proces sertifikovanja.

Cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade BiH, putem savjetodavne i tehničke pomoći, kako bi svoje proizvode uskladili sa regulatornim zahtjevima tržišta EU, saopšteno je iz Komore.

“Usklađivanjem proizvoda koji su predmet ovih direktiva, proizvodi iz BiH dobijaju direktan i nesmetan pristup tržištima zemalja EU, što će kompanijama stvoriti mogućnost povećanja izvoza i otvaranja novih radnih mjesta”, navode iz Komore.

Projekat sufinasiraju EU i NJemačka, putem projekta “EU for biznis” koji zajedno provode organizacije GIZ, UNDP i ILO.

Krajnji rok za dostavu prijava je petak, 25. septembar do 16.00 časova, a sve dodatne informacije u vezi ovog poziva zainteresovani mogu dobiti na veb-stranici Komore, na telefon 033/566 -235 ili imejl tarik.kovac@komorabih.ba.