Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini pozdravila je jučerašnje usvajanje Okvira za Realizaciju Ciljeva održivog razvoja od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je ključni dokument za put BiH prema Agendi 2030.

Švedska je finansirala projekt pružajući podršku relevantnim sudionicima u razvoju ovog dokumenta.

“Ovaj dokument je ključan za pravilnu provedbu Ciljeva održivog razvoja u ovoj zemlji. Definira viziju za 2030. godinu, ključni smjer razvoja i pokretače prilagođene lokalnom kontekstu, omogućavajući holistički pristup dugoročnom razvoju tako što definira prioritete za inkluzivni i održivi rast, te služi kao platforma za suradnju i partnerstvo”, kazala je ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist.

Također je i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH dr. Ingrid Macdonald uime Ujedinjenih nacija u BiH pozdravila jučerašnje usvajanje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja na sjednici Vijeća ministara BiH.

“Usvajanje je dokaz prepoznavanja predanosti održivom razvoju, kroz različite sektore i nivoe vlasti, i rezultat je višegodišnjeg ulaganja svih razina vlasti u BiH u Okvir za Agendu 2030. Okvir predstavlja prvu zajedničku viziju za održivi razvoj u BiH u posljednjih desetak godina, i uz utvrđene doprinose BiH (NDCs) prema obavezama iz Pariškog sporazuma koji su usvojeni u martu, daje osnovu za pravičniji, zeleni, inkluzivni oporavak od COVID-19 pandemije”, istakla je Macdonald.

Dodala je da UN nastavlja raditi s vlastima i zajednicama u implementaciji ovog Okvira i u podršci u svim dimenzijama održivog razvoja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na sjednici 8. aprila ove godine dokument „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH“, a isti su prethodno usvojile vlade Federacije BiH, Republike Srpske te Brčko distrikta.

U septembru 2015. godine se Bosna i Hercegovina, skupa sa 192 države članice Ujedinjenih nacija, obavezala da će provesti Agendu 2030 za održivi razvoj (Agenda 2030), koja se sastoji od 17 ciljeva i 169 podciljeva.

Ciljevi održivog razvoja bave se globalnim izazovima, uključujući siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene, degradaciju životne sredine, prosperitet, mir i pravdu, i predstavljaju nacrt za postizanje bolje i održivije budućnosti cijelog svijeta.

Bosna i Hercegovina je prepoznala značaj Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 kao mogućnost značajnog unapređenja socijalnih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji i jačanja regionalne saradnje.

Okvir za Ciljeve održivog razvoja u BiH bazira se na procjeni ključnih trendova razvoja, prilika i prepreka, posebno u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te na opsežnim konsultacijama s dionicima provedenim između 2018.-2019.

Okvir utvrđuje tri pravca održivog razvoja u BiH: Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom; Pametan rast; Društvo jednakih mogućnosti, te dvije horizontalne teme: Ljudski kapital za budućnost i Princip „Niko ne smije biti isključen“.

U skladu s zahtjevima Agende 2030 i obavezama koje je BiH preuzela, Okvir za Ciljeve održivog razvoja u BiH utvrđuje i konkretne podciljeve kao i indikatore putem kojih će se napredak mjeriti.

Okvir će poslužiti za usmjeravanje tekućih i predstojećih procesa strateškog planiranja u BH, uključujući entitete Republiku Srpsku, Federaciju BiH, kao i Brčko distrikt BiH.

Izrada dokumenta „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH“ podržana je u okviru projekta “Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora”, kojeg finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, saopćeno je iz UNDP-ja.