U čitavom spektru politički zvučnih riječi u zaključcima Skupštine Republike Srpske po mnogo čemu se ističe zaključak kojim se zadužuje Vlada Republike Srpske da zajedno s Vladom Federacije nastavi ranije pokrenute pregovore o definiranju granične linije između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. No, ovo pitanje proizvelo je reakcije pravnih stručnjaka koji su poručili da entiteti nemaju šta definisati, jer entiteti nisu države, a jedino države imaju granice.

Pitanje međuentitetske granične linije našlo se u domenu osjetljive i oštre retorike i to baš u trenutku kada Milorad Dodik najavljuje referendum, samoopredjeljenje i otcjepljenje Republike Srpske. Premijer Višković danas smiruje tenzije, tvrdeći da je cilj ovog zaključka olakšati svakodnevni život ljudima koji žive na području međuentitetske linije, a ne da se dižu berlinski i
kineski zidovi na granicama.

RADOVAN VIŠKOVIĆ, premijer Republike Srpske

“Mi želimo samo da Vlada RS i Vlada FBiH u skladu sa Ustavom pokrene ponovo rad takvog tijela stručnih ljudi, ljudi koji rade u geodetskim upravama i da samo zbog građana BiH kažu: ta linija je tu i tu, kako bi znali gdje prestaju ili počinju nadležnosti RS ili Federacije”.

Uslijedio je i odgovor Vlade Federacije, u takvim ih projektima tvrde – neće biti.

FADIL NOVALIĆ, premijer Federacije BiH

“Federacija nije učetvovala niti će”.

Ovim zaključkom želi se promijeniti karakter države Bosne i Hercegovine, ali i karakter entiteta Republika Srpska, ističe ekspert za državnu imovinu Muharem Cero. A bivši pregovarač u Dejtonu Vladimir Lukić poručuje da prvo treba ustanoviti granicu Bosne i Hercegovine i ukupnu površinu, kao i da Republici Srpskoj nedostaje oko 170 kvadratnih kilometara površine.

VLADIMIR LUKIĆ, bivši učesnik mirovnih pregovora u Dejtonu

“Prvo taj kolač koji se zove BiH ustanoviti koliko je, pa onda podijeliti na ove procente koji su ustanovljeni Dejtonom, sad se barem mora entitetska granica obilježiti i mora se čuvati, razmjena koja je bila mora se privesti namjeni, negdje će se mijenjati cijelo selo, negdje pomaći na 50 metara, to će sve ovisiti od prilika na terenu”.

Ovdje se radi o definisanju granica jedinica lokalne samouprave, jer je Dejtonskim mirovnim sporazumom u 42 opštine u Federaciji došlo do pomjeranja granica prijašnjih opština u većem ili manjem obimu, poručuju iz Federalnog geodetskog zavoda. Ističu da je linija razgraničenja između entiteta duga više od hiljadu kilometara gotovo kao i međudržavna granica
sa Hrvatskom. I taj problem nije riješen, jer od 2010. godine nemamo zajedničku komsiju koja bi na jasan način identifikovala međuentitetske crte razgraničenja. Potez je sada na Savjetu ministara i to je prvi i najbitniji korak u rješavanju ovog problema.

ŽELJKO OBRADOVIĆ, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

“Ovdje apelujem da se ovdje treba usredotočiti na rješavanje pitanja ljudi koji žive u tom pojasu jer granica u Dejtonu je nacrtana na kartama mjerila jedan prema 50 hiljada, tako da se radi o plus minus 50 metara koji treba definisati kojoj opštini pripada koji dio teritorije. Ta linija je dugačka 1146 km to je zbilja veliki teritorij koji treba definirati”.

Krenuvši od sjeverozapada do jugozapada zemlje, crta razgraničenja u mnogome je nelogična, kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj. Linija je presijecala putnu mrežu, puteve, vodotoke i naseljena mjesta. Brojne nepravde i apsurdi nisu ispravljeni ni nakon 20 godina. Pa tako u opštini Orašje, u naselju Oštre Luke, granica doslovno ide kroz groblje. Između
Dobretića i Kneževa, granica presijeca rijeku Ugar lijevo – desno. Tu je i mnogo drugih mjesta koje zahtijevaju korekciju i to su područja gdje se ne zna ko vrši upravnu i sudsku vlast. Pojedini stanovnici plaćaju struju u jednom entitetu, a dokumente vade u drugom. Najzvučniji primjeri lošeg razgraničenja bili su Dobrinja 1 i 4 gdje je linija doslovno išla kroz stanove i kuće. I to je jedini slučaj koji je arbitražom i riješen.