Sud BiH otpremio je drugostepenu presudu u predmetu “Mladen Franjković i drugi”, kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH, te potvrđena prvostepena presuda kojom je optuženi oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo poreska utaja ili prevara.

Sud BiH je ovu presudu otpremio 1. jula, saopšteno je danas iz ove pravosudne institucije.

Prvostepenom presudom Suda BiH od 8. aprila pravno lice “Telepartner” iz Sarajeva oslobođeno je optužbe da je počinilo krivično djelo poreska utaja ili prevara