Sud BiH potvrdio je optužnicu u predmetu “Milan Tupajić i drugi”, koja ih tereti da su počinili zločine protiv čovječnosti protiv bošnjačkog stanovništva opštine Sokolac.

Pored Tupajića, optužnica tereti Dragomira Obradovića, Momčila Pajića, Miladina Gaševića, Željka Gaševića, Branislava Kezunovića, Momira Kezunovića i Jadranka Šuku.

Aleksa Godić se tereti da je počinio zločni protiv čovječnosti u vezi sa lišenjem drugog lica života, deportacijom ili prisilno preseljenje stanovništva.

U optužnici se navodi da je Tupajić djelovao u svojstvu predsjednika Skupštine opštine Sokolac, ranije predsjednika Kriznog štaba opštine Sokolac pri Srpskoj autonomnoj oblasti /SAO/ Romanija, Obradović u svojstvu komandira Stanice javne bezbjednosti Sokolac, Krstić u svojstvu komandanta Druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske (VRS).

Pajić se tereti u svojstvu komandira čete Vojne policije Druge romanijske motorizovane brigade VRS, Gordić u svojstvu pomoćnika za moral i vjerske poslove u četi Vojne policije, ujedno zamjenik komandira vojne policije, i za vrijeme napada na selo Novoseoce 22. sepetmbra 1992. godine, de fakto komandir jedinica u odsutnosti komandira Momčila Pajića.

Miladin Gašević se tereti kao zamjenik komandira Izviđačke čete Druge romanijske motorizovane brigade VRS, te Momir Kezunović, Branislav Kezunović, Željko Gašević i Jadranko Šuka kao pripadnici Izviđačke čete Druge romanijske motorizovane brigade VRS.