Sud BiH pozdravio je današnje usvajanje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, te zahvalio svim akterima koji su na proaktivan način i uz puno truda u završnici doveli do donošenja ovog važnog dokumenta.

“Procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH jedan je od najvažnijih segmenata korjenitih promjena kroz koje prolazi tranziciono društvo i BiH, kao i svi građani i svi narodi. Rasvjetljavanje ratnih dešavanja, privođenje pravdi odgovornih i satisfakcija žrtvama glavni su ciljevi procesuiranja ovih predmeta”, navedeno je u saopštenju iz Suda BiH.

Sud podsjeća javnost da se, u periodu od isteka prošle strategije do usvajanja nove, u svojim odlukama, koje se tiču prenosa manje složenih predmeta ratnih zločina na entitetsko pravosuđe, rukovodio standardima koji su usaglašavani na sjednicama Nadzornog tijela, time dajući odlučan doprinos u postizanju efikasnosti procesuiranja ratnih zločina i prije usvajanja Strategije, te iskazuje punu opredijeljenost za efikasnu primjenu u budućem periodu.

Sud BiH je pozvao sve institucije uključene u primjenu Revidirane strategije da, u skladu sa svojim nadležnostima, posvete posebnu pažnju s ciljem što efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Iz ove pravosudne institucije podsjećaju entitetske sudove i sudove Brčko distrikta, na koje se odnosi Strategija, na nadležnost Suda iz člana 7 stav 3 tačka b) Zakona o Sudu BiH, uz napomenu da će Sud u svako doba pružiti neophodnu podršku i pomoć.

Vijeće ministara BiH danas je na vanrednoj sjednici usvojio Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.