Sud Bosne i Hercegovine je, povodom medijskih izvještavanja u kojima se navodi da “sudije skrivaju svoje imovinske kartone”, uputio otvoreno pismo u kojem ističe da sudije Suda BiH ne skrivaju podatke o svom imovinskom stanju.

Sudije Suda BiH izjavljuju da redovno, bez izuzetka, svake godine podnose svoje finansijske izvještaje VSTS-u BiH, kako je to propisano zakonom, odnosno ne skrivaju svoje imovinsko stanje.

Vijeće za upravne sporove Upravnog odjeljenja Suda BiH je 13. januara 2020. godine donijelo presudu po tužbi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, podnesenu protiv rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, kojim je VSTS-u BiH zabranjeno da vrši obradu ličnih podataka sudija i tužilaca na način kako je to propisano Pravilnikom o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca od 26.09.2019. godine.

Presudom Suda BiH tužba je odbijena kao neosnovana, odnosno rješenje Agencije potvrđeno je u cjelosti. Sud je utvrdio da VSTS BiH nema zakonski osnov za takvu obradu finansijskih izvještaja kako je to propisano osporenim Pravilnikom. Naime, kako je to utvrđeno pomenutom presudom Suda BiH, član 86. Zakona o VSTS-u BiH ne propisuje ovlaštenja VSTS-u BiH koja su konstituisana osporenim Pravilnikom.

Do promjene zakonodavstva koje će propisati zakonski osnov za primjenu načela osporenog Pravilnika, te normirati proceduru podnošenja, provjere i objavljivanja finansijskih izvještaja, na temelju presude od 13. januara2020. godine, nemoguća je svaka naknadna regulacija u istoj stvari na isti ili sličan način.

“Usvajanjem “kozmetički inoviranog” nacrta Pravilnika, za koji čak nisu bili ni svi članovi VSTS-a BiH, kako su to prenijeli mediji, ulazi se u domen najgrubljeg kršenja presude Suda BiH. Osim što se time najočitije vrijeđa načelo vladavine prava – principi zakonitosti i pravne sigurnosti – isto predstavlja i krivično djelo po domaćem krivičnom zakonodavstvu. Stupanjem na snagu takvog akta ušlo bi se i u domen pojedinačnog kršenja konvencijskih i ustavnih prava sudija”, navodi se u otvorenom pismu.

Radi izbjegavanja svake nedoumice i sumnje, Sud Bosne i Hercegovine smatra neophodnim izmijeniti postojeći ili donijeti novi zakon, ukoliko se želi institut podnošenja, provjere i obrade finansijskih izvještaja sudija iz osporenog Pravilnika uvesti u ustavni poredak, jer je neprikosnoveni međunarodni standard da pitanja sudijskog statusa moraju biti uređena primarnim zakonodavstvom.

Stoga, kako se u pismu navodi, Sud BiH poziva Savjet ministara i Parlamentarnu skupštinu, kao i sve dobronamjerne međunarodne partnere, da zahtijevaju od tih institucija da se ovo pitanje što prije adekvatno zakonski uredi na jednak način, moguće i jednim zakonskim aktom, kako za političare – nosioce funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, tako i za sudije u sudskoj grani vlasti.

Svakako, sve ovo, kako bi se pristupilo zakonitom i pravilnom tretiranju ovog pitanja u praksi, te na taj način i ispunile preporuke iz svih ostalih relevantnih dokumenata, u prvom redu onih Evropske unije.

“Sud Bosne i Hercegovine, kao jedina redovna sudska instanca na državnom nivou, ostaće dosljedan u promicanju načela vladavine prava i zaštiti principa zakonitosti, na kojima počivaju ustavni poretci svih demokratskih država, a koji nemaju alternativu i mogućnost izbjegavanja radi bilo kakvih ciljeva”, ističe se u otvorenom pismu sudija Suda BiH.