Vlasti Egipta saopćile su da su Sueskim kanalom proplovili svi brodovi koji su na obje strane čekali zbog nedavne blokade saobraćaja koju je izazvalo dijagonalno okretanje i nasukavanje tankerskog broda.

Šef Uprave za promet Sueskim kanalom Usame Rabi naveo je u pisanom saopćenju da su zbog šestodnevnog zastoja saobraćaja na južnim i sjevernim ulascima u kanal čekala ukupno 422 broda.

“U rekordnom periodu smo propustili sve te brodove kroz kanal. Upravo kreće i posljednji 61 brod koji je zbog nesreće bio primoran na čekanje“, kazao je Rabi.

Brod “Ever Given” nasukao se 24. marta dijagonalno na obje obale Sueskog kanala. Zbog ogromne težine i veličine nasukanog broda, spasilačka operacija se provodila kombiniranim aktivnostima tegljača, otkopavanjem pijeska sa dna i uklanjanjem kontejnera kako bi se brod rasteretio i olakšao.

Jedna od najgorih blokada prometa Sueskim kanalom trajala je šest dana. Dnevna šteta koju je pretrpjela svjetska trgovina procjenjuje se na oko deset milijardi dolara.

Sueskim kanalom dugim 163 kilometara svakodnevno prolazi otprilike 30 posto svjetskog prometa kontejnerskih brodova i oko 12 posto ukupne svjetske globalne trgovine sve robe. Godišnje kroz taj umjetno prokopan kanal plovi blizu 18.000 brodova i glavna je pomorska ruta između Azije i Evrope.