Visoke temperature i suša ovog ljeta uništile su značajan dio poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, a kao posljedica očekuju se umanjeni prinosi, ali i kvalitet proizvoda. Šteta je posebno izražena na kukuruzu. Sve to uticaće i na cijene osnovnih životnih namirnica.

PETAR DRAGOJLOVIĆ, poljoprivrednik

“Ništa više ne može mu pomoći, kukuruz je završio, što bi rekli ljudi,kapitulirao”.

Ovim riječima Petar Dragojlović, koji je ove godine kukuruz zasijao na oko stotinu dunuma, opisuje trenutno stanje na parcelama.

PETAR DRAGOJLOVIĆ, poljoprivrednik

“Do 40 posto će biti manje kukuruza nego što smo predviđali. Kod nas je na mostu dobiješ na ćupriji izgubiš, tako smo i mi na pšenici dobili, na kukuruzu gubitak.Kukuruz zasijan na 82 posto obradivih površina, ukupno zasijanih površina,ove godine je dominantna kultura u Semberiji. Poljoprivrednici su morali daizdvoje i nešto više novca za sjetvu, oko 1400 KM po hektaru zbog više cijene goriva i skupljeg repromaterijala.”

Zbog promjene klime već nekoliko godina stručnjaci eksperimentišu sarazličitim hibridima kukuruza na zemljištu.

RADMILA NEŠKOVIĆ, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske

“Veoma teško je dati konačnu procjenu, činjenica je kad su zasijani i u kojoj fazi su bili kad je došlo do porasta temperature. Ukoliko su prije visokihtemperature ušli u fazu svilanja tu se može i očekivati nešto više od prinosa.”

Pored vlage, visoke temperature pogoduju i razvoju insekata, zbog čega je na udaru i povrće.

GORDANA GAJIĆ, agronomistica

“Najviše na paradajzu i paprici koje vrlo brzo pokažu nedostatak vode i kalcijuma i dolazi do truleži i kod paradajza i kod paprika.”

U poljoprivrednim udruženjima kažu da će loš prinos ostaviti dalekosežnije posljedice.

SAVO BAKAJLIĆ, predsjednik Udruge poljoprivrednika sela Semberije

“Ljudi će prodati stoku, stočni fond. Nema šanse da na ovakviminputima, cijenama koštanja žitarica ljdui održe proizvodnju po pitanju mesa mlijeka i svega ostalog.Vidite i sami da je omladina napustila, da je radnika nema, farme se zatvaraju. Ko je prodao deset tovnih junadi on je ubacio pet.”

Zajednička ocjena poljoprivrednika, ali i stručnjaka je da su, nakon izvanrednog roda i kvaliteta pšenice, skoro sve ostale poljoprivredne kulture podbacile. Neke površine već su otpisane zbog visokih temperatura, pa se već uveliko razmišlja o nadoknadi štete.