Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) počeće da radi sutra i baviće se istragama krivičnih djela protiv budžeta EU.

To je prvo nadnacionalno javno tužilaštvo i u njegovom radu učestvuju, za sada, 22 članice EU.

“Od 1. juna evropski tužioci predvođeni Laurom Kovesi ‘pritegnuće’ kriminalce i obezbijediti da se nijedan evro ne baca na korupciju ili prevaru”, rekla je potpredsjednica Evropske komisije za vrijednosti i transparentnost Vera Jurova.

Evropski komesar za pravdu Didije Rejnders rekao je da će se sa početkom rada EPPO otvoriti nova faza u istoriji evropske integracije ističući da je osnovna misija novog evropskog tijela da štiti EU fondove od kriminalca u interesu građana.

Kako je dodao, EPPO će pratiti sprovođenje instrumenta Naredna generacija EU kako bi se osiguralo da se ta sredstva troše za pomoć ekonomijama da se oporave od krize, saopštila je Evropske komisija.

Istrage i gonjenje počinioca sprovodiće se kada su u pitanju prevare sa rashodima i prihodima, prevare sa porezom na dodatu vrijednost u koje su umiješane dvije ili više članica i čija je vrijednost najmanje deset miliona evra, pranje novca.

EPPO će se baviti i aktivnom i pasivnom korupcijom ili malverzacijama koje utiču na finansijske interese EU i učestvovanjem u kriminalnim organizacijama kojima su u fokusu krivična djela protiv budžeta EU.

Novo tijelo EU takođe će moći da istražuje i goni druge ilegalne aktivnosti koje su “neraskidivo povezane” sa prekršajima protiv budžeta.

Kancelarija će voditi istrage i krivične postupke potpuno nezavisno od Evropske komisije, drugih institucija i tijela EU, kao i članica.

Takođe će saradivati sa drugim tijelima i agencijama EU, poput Olafa, Eurodžasta i Europola, kao i sa nadležnim organima članica koje ne učestvuju u evropskom tužilaštvu.

Očekuje se da EPPO istražuje oko 3.000 slučajeva godišnje.

EPPO je uspostavljen 2017. i finansiraće se iz budžeta EU. Vodiće ga Rumunka Kovesi, a sjedište mu je u Luksemburgu. U EPPO će raditi po jedan tužilac iz svake zemlje učesnice i drugo osoblje.

U EPPO ne učestvuju Mađarska, Poljska, Irska, Švedska i Danska.