Zbog početka sezone godišnjih odmora, ali i zbog činjenice da usljed epidemiološke situacije veliki broj građana nije pravovremeno zamijenio lična dokumenta, ove godine je znatno povećan broj zahtjeva za izdavanje putnih isprava u Kantonu Sarajevo. Za 25 dana mjeseca juna ove godine zaprimljeno je skoro pa dvostruko više zahtjeva nego za cijeli mjesec juni prošle godine.

U cilju stvaranja uslova za što efikasniji rad, ovo ministarstvo je poduzelo niz aktivnosti među kojima je preraspodjela uposlenika iz drugih organizacionih jedinica u Sektor putnih isprava.

Organizovali smo uređen sistem ulaska u šalter salu kako bismo ispoštovali naložene epidemiološke mjere te molimo i građane Kantona Sarajevo da daju svoj doprinos u realizaciji istih. Na svim raspoloživim šalterima vrši se zaprimanje zahtjeva u periodu od 7,30 do 16,00 sati što će smanjiti vrijeme čekanja. Naložili smo uposlenicima Sektora putnih isprava da produže svoj rad nakon 16,00 sati kako bi uradili obradu zahtjeva i iste uputili u štampu što za rezultat ima da se putne isprave u prosjeku izdaju u roku od 15 dana ( zakonski rok je 30 dana ), kazali su iz MUP-a KS.

Prijem zahtjeva za izdavanje pasoša se može i dalje vršiti na lokacijama MUP-a KS koje su uspostavljene na području općina na kojima se primaju zahtjevi za lične karte.

Našom analizom smo utvrdili da je najmanji broj zahtjeva zaprimljen na području općina Hadžići i Ilijaš gdje je prosječni dnevni broj zahtjeva 17, za razliku od lokacije Sektora putnih isprava na kojoj se dnevno zaprimi preko stotinu zahtjeva, poručili su iz MUP-a.

Sve navedene aktivnosti su poduzete kako bi građanima Kantona Sarajevo olakšali proceduru predaje zahtjeva za izdavanje pasoša, uz napomenu da će i dalje aktivno pratiti broj zahtjeva i u skladu s tim preduzimati dalje mjere.

Koristimo priliku da građane zamolimo za strpljenje i razumijevanje te da ih pozovemo da na vrijeme provjere važnost svojih putnih isprava i ličnih dokumenata i pravovremeno podnesu zahtjev za izdavanje novih, naglašavaju na kraju.