Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Strömquist i direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović potpisali su danas Posebni sporazum o bespovratnim sredstvima kojim se nastavlja finansijska podrška Švedske pristupanju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

U okviru ove bilateralne pomoći Švedska će podržati provođenje tri pojekta.

Dva projekta odnose se na podršku razvoju informacionih sistema od kojih je jedan za prikupljanje i obradu informacija te procjenu efekata implementiranih projekata iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a drugi za prikupljanje i analizu podataka te praćenje i koordinaciju usklađivanja propisa s acquis-em.

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH

“Suočavamo se sa mnogim izazovima koji prelaze državne granice. Moramo ih rješavati zajedno i zato Švedska podržava reforme u BiH. Da bi ova transformacija uspjela, potreban je trud cijelog društva, rekla je Strömquist.

EDIN DILBEROVIĆ, direktori Direkcije za evropske integracije BiH

“Ovo je samo nastavak saradnje Bosne i Hercegovine i Švedske u procesu evropskih integracija. Švedska jedna od rijetkih zemalja članica Evropske unije koja pomaže Direkciji za evropske integracije, pogotovo u približavanju procesa evropskih integracija našim građanima, a prvenstveno kroz dijeljenje informacija, kroz nove projekte koje radimo sa IPA-om, odnosno sa fondovima Evropsk unije i takođe kroz harmonizaciju zakonodavstva BiH sa Evropskom unijom, Na ovaj način se proces evropskih integracija najviše približava našim građanima”, kazao je Deliberović.

Razvojem ovih informacionih sistema značajno će se unaprijediti kapaciteti i mogućnosti institucija u procesu programiranja pomoći EU te u procesu usklađivanja zakonodavstva s acquis-em.

Treći projekt je nastavak finansijske podrške u realizaciji Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Vrijednost bespovratnih sredstava namijenjenih za realizaciju ova tri projekta je 5,05 miliona švedskih kruna.