Više od 200 djece u Štokholmu ima probleme zbog takozvanog dugog kovida, što uključuje simptome kao što su iscrpljenost, bolno grlo, glavobolju i mučninu, ali i teškoće pri koncentraciji i praznine u sjećanju.

Iako se vjeruje da su djeca generalno otpornija na virus korona od odraslih, posebno starih lica, broj mladih pacijenata u specijalističkoj klinici “Astrid Lindgren” u Stokholmu prevazilazi prvobitna očekivanja i stalno raste, prenijela je mreža SVT. Neka djeca ostaju bolesna i po godinu dana.

Ukupno je na području Stokholma postavljeno 214 dijagnoza dugotrajnog kovida,a prosječna starost pacijenata je od 11 do 13 godina.

Prema Tomasu Lindenu iz Nacionalnog odbora za zdravstvo i socijalnu zaštitu, ne postoji zakonska mogućnost za prikupljanje podataka iz primarne zdravstvene zaštite, zbog čega nacionalna slika po tom pitanju trenutno ostaje nejasna. U nedostatku kompletne nacionalne statistike, ovaj broj se vidi kao upozorenje.

“Neki od njih nastavljaju da idu u školu, neki su potpuno vezani za krevet”, rekla je Malin Rid Rinder, glavni ljekar u specijalističkoj klinici za dugotrajno bolesnu djecu uŠStokholmu.

Još jedan problem je nedostatak smjernica o načinu liječenja djece, tako da bolnica “Astrid Lindgren” djeluje na širem planu. Tim koji se bavi dugotrajnim kovidom kod djece uključuje psihologa, fizioterapeuta, kardiologa, pulmologa i neurologa.

“Ovo bi moglo završiti pomalo u sjenci zdravstvene zaštite odraslih i kovida za odrasle, jer su brojevi relativno mali u poređenju sa zdravstvom odraslih. Ipak, važno je da za ovu djecu dobijemo resurse”, rekla je glavni ljekar Malin Rid Rinder za SVT.

Iako je potrebno više podataka za poboljšanje situacije, trenutno se u bolnici “Astrid Lindgren” ne sprovodi istraživanje zbog hitnosti njege.

“Smatrali smo da je važno da djeca dobiju kliničku njegu. Zbog toga smo otvorili specijalističku kliniku”, rekla je Malin Rid Rinder.

Švedska Vlada je nedavno odlučila da uloži oko šest miliona dolara u istraživanja po ovom pitanju.

Prema nedavnom istraživanju sprovedenom u saradnji između Švedskog registra intenzivne njege i Švedskog registra dječjeg reumatizma, samo je 15 djece liječeno od kovida u intenzivnoj njezi između 1. marta i 30. juna 2020. godine, što je protumačeno kao indikativno za činjenicu da djeca uglavnom prolaze bolje nego odrasli.

“Uprkos činjenici da je Švedska držala škole i predškolske ustanove otvorenima, otkrili smo malu učestalost teških slučajeva infekcije među predškolskom djecom i školskom djecom u osnovnoj školi”, rekao je Lars Engerstrom, istraživač i glavni ljekar u klinici za anesteziju i intenzivnu njegu u bolnici Vrinevis.

Švedska je zabilježila preko 608.000 slučajeva infekcije virusom korona, dok je 12.500 lica umrlo, što je najveći broj u Skandinaviji.