Švedska ministrica spoljnih poslova An Linde (Ann Linde) i ministar unutrašnjih poslova Mikael Damberg (Mikeael Damberg ) dolaze u posjet Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati sa visokim zvaničnicima BiH.

Kako je najavljeno iz švedske Ambasade u BiH, švedska delegacija će se sastati sa članovima Predsjedništva BiH, ministricom spoljnih poslova u Vijeću ministara BiH Biserom Turković i ministrom bezbjednosti Selmom Cikotićem, navedeno je u saopštenju.

Delegacija će se susresti i sa organizacijama civilnog društva i članovima međunarodne zajednice u BiH.

“Cilj ove posjete je dalje jačanje već postojeće dobre saradnje Švedske i BiH, razgovori o razvojnom procesu unutar zemlje i u regionu, napredak u vezi sa EU reformama i kontinuirana podrška Švedske reformskim naporima u Bosni i Hercegovini koji će koristiti građanima i omogućiti zemlji dalje napredovanje na putu ka EU”, istaknuto je u saopštenju.

Glavni fokus ove posjete biće na reformama i zajedničkim naporima na jačanju oblasti vladavine prava i bezbjednosti u Europi, što se, između ostalog, ostvaruje i kroz borbu protiv organizovanog kriminala.

Švedska je jedan od najvećih donatora u Bosni i Hercegovini i podržava reforme i inicijative koje doprinose stvaranju uvjeta da Bosna i Hercegovina postane članica EU i čineći to već sada unapređuju život građana.

Švedska usmjerava svoju podršku na područja ekonomskog razvoja i ekonomske integracije sa EU, jačanje demokratije i vladavine prava, kao i boljeg okoliša i klime.

Švedska će nastaviti podržavati reforme koje će omogućiti značajan napredak u svih 14 ključnih prioriteta u Mišljenju Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, a koji će biti potreban kako bi Bosna i Hercegovina postala zemlja kandidat za članstvo u EU. Vlada Švedske je u procesu usvajanja nove strategije razvojne saradnje za zapadni Balkan, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Vladavina prava je srž procesa integracije u EU jer ima uticaj na društvo u cjelini. Tri od 14 ključnih prioriteta EU za Bosnu i Hercegovinu direktno su povezana sa vladavinom prava. Švedska već podržava reforme u oblasti vladavine prava, posebno u vezi sa Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem (VSTV), a dvije države već imaju dobru bilateralnu policijsku suradnju, međutim, Švedska bi željela još više produbiti ovu saradnju u korist obiju država.

Jači smo ako sarađujemo, a borba protiv organiziranog kriminala zahtijeva blisku saradnju i partnerstvo. Potpuna provedba sporazuma o Europolu u Bosni i Hercegovini ojačala bi i kapacitet države da ima koristi od saradnje sa drugim zemljama u Evropi, kao i kapacitet da bude važan partner za našu zajedničku evropsku sigurnost, uključujući borbu protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i terorizma, navodi se u saopćenju.