Pijaca u kineskom gradu Vuhan i dalje je najvjerovatnije polazna tačka pandemije Kovida 19, izjavili su danas članovi delegacije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Predsjednik nevladine organizacije “Alijansa za ekološko zdravlje”, doktor Piter Dašak, rekao je da je stručni tim identifikovao sigurnu vezu između pijace u Vuhanu i regiona gdje su sojevi slični virusu korona otkriveni kod slijepih miševa.

“To pruža poveznicu i put kojim su ovi virusi prešli sa divljih životinja na ljude ili životinje na farmi u regionu, a potom nekako prebačeni na pijacu”, rekao je Dašak, koji je bio član stručnog tima SZO u Vuhanu.

Prema njegovim riječima, teorija da je virus prešao na domaće životinje i da je tako stigao na pijacu u Vuhanu je mogućnost koju najviše razmatraju naučnici SZO i njihove kolege u Kini.

Britanski dnevnik “Ivning standard” piše da naučnici navode da nisu pronašli dokaze kojim bi bile podržane teorije da je oboljenje stiglo iz tri virološke laboratorije u Vuhanu i da su imali pristup u sve tri ustanove.

Izvještaj tima SZO naišao je na kritike Sjedinjenih Država koje su izrazile zabrinutost zbog mogućnosti da se kineska administracija uplitala u istragu o porijeklu koronavirusa u Vuhanu. ,