Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Milan Tegeltija izjavio da je nezakonito sistemsko i kontinuirano praćenje, snimanje i prisluškivanje vodećeg čovjeka pravosudnog sistema radi pravljenja nezakonitih kompilacija i montaža kao materijala kojim bi trebalo proizvesti personalne promjene u pravosudnom sistemu potpuni fijasko države i njenih institucija.

“Umjesto da se javnost bavi pitanjem narušavanja temelja institucionalne i lične sigurnosti, koju država obezbjeđuje svojim građanima, dolazi do potpuno apsurdnog i nezamislivog prihvatanja takvih duboko nezakonitih ponašanja, kojima se narušavaju osnovni postulati demokratije, slobode, ustavnosti i zakonitosti, te elementarnih sloboda i prava građana”, rekao je Tegeltija .

Prema njegovim riječima, vladavina prava je obična ispolitizovana licemjerna fraza koja ne znači ništa, a BiH je zemlja koja ne može da obezbijedi minimum institucionalne i lične bezbjednosti nijednom svom građaninu.

“Ako se u BiH smatra potpuno normalnim, dozvoljenim i nekažnjivim nezakonito i proizvoljno sistemsko i kontinuirano praćenje, snimanje, prisluškivanje predsjednika VSTV-a s ciljem pravljenja nezakonitih kompilacija i montaža, kao navodnih materijala kojim bi trebalo proizvesti personalne promjene u pravosudnom sistemu, onda to predstavlja potpuni fijasko države i njenih institucija”, smatra Tegeltija.

On je istakao da je neprihvatljivo da je predsjednik VSTV-a, kao neko ko je na čelu pravosudnog sistema, izložen takvim nezakonitostima i nesputanoj sili obavještajnog i paraobavještajnog aparata.

“Onda svaki čovjek koji obavlja bilo koju funkciju na način koji se ne dopada ili nije u skladu sa željama određenog političko-obavještajnog aparata, i uopšte svaki građanin kojeg ta struktura definiše kao problem, može da očekuje nezakonite ucjene i pritiske, pri čemu neće imati mogućnost da se žali, jer je to isto što se desilo i prvom čovjeku pravosudnog sistema prihvaćeno kao normalno i dozvoljeno”, dodao je Tegeltija.

On je naveo da se javnost bavi nezakonitim montažama kao rezultatima očito izvršenog teškog krivičnog djela i ugrožavanjem ustavnog uređenja BiH, umjesto da se bavi pitanjem koliko su građani sigurni i zaštićeni od nezakonitosti i proizvoljnosti tog političko-obavještajno-paraobavještajnog aparata.

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini pozvalo je na odgovornost i traži raspravu na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH o objavljenom audiosnimku čiji su glavni akteri Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH i Miljana Buha, bivša članica ovog savjeta.

Sudije i tužioci traže preispitivanje rada Milana Tegeltije. Tegeltija je potvrdio za BIRN BiH da je razgovarao s Buhom o konkurisanju njene sestre na poziciju u sudu, ali da je razgovor vođen u drugačijem kontekstu i da u tome ne vidi ništa sporno. Nakon objave audio snimka, a na na osnovu prijave Ured disciplinskog tužioca formirao je predmet.