Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je da će Vijeće ministara do ponedjeljka, 25. januara, imati objedinjene zahtjeve entiteta i Brčko distrikta o njihovim potrebama za nabavkom pojedinih vrsta vakcina protiv virusa korona.

“BiH je najveći broj vakcina trebalo da dobije kroz sisteme ‘Kovaks’ i program zajedničke nabavke sa Evropskom unijom. Nažalost, isporuka tih vakcina kroz ova dva mehanizma, za koja smo se opredijelili još krajem prošle godine, idu sporije od očekivanog i zbog toga smo se usaglasili da se pokrenu i procedure direktnih nabavki”, pojasnio je Tegeltija.

On je naveo da se direktnim nabakama mogu da bavi samo oni koji imaju planirana finansijska sredstva ili institucije koje će da provode nabavku, a to su entitetska ministarstva zdravlja i fondovi zdravstvenog osiguranja.

“Mjesto i uloga Vijeća ministara, odnosno Ministarstva civilnih poslova je da ujedini sve zahtjeve u BiH – iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta za nabavkom pojedinih vakcina, bez obzira o kom proizvođaču se radi i da taj zahtjev dostavi proizvođačima. Nakon toga, cijela procedura, ulazak, plaćanje i podnošenje zahtjeva za registraciju vakcina provodiće ministarstva zdravlja i fondovi zdravstvenog osiguranja”, istakao je Tegeltija.

On je rekao da je cilj da se kroz ovu zajedničku direktnu nabavku vakcina objedini zahtjev prema dobavljačima, a ne da se pojavljuju entiteti kao međusobna konkurencija u nabavci vakcina, što je dogovoreno na jučerašnjem sastanku sa premijerima Republike Srpske i Federacije BiH.