Savjeta ministara Bosne i Hercegovine je opredijeljen da, uprkos blokadama pojedinih političkih struja, napravi značajan iskoraka na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je predsjedavajući SM BiH Zoran Tegeltija.

Tegeltija je razgovarao sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH Johanom Zatlerom o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH i regionu, kao i o nastavku procesa evropskih integracija.

Naglasio je da je primjena mehanizma koordinacije, od ključnog značaja za kretanje BiH ka Evropskoj uniji, te je ukazao i na neophodnost daljeg jačanja međusobnog povjerenja između BiH i EU.

“BiH je potreban konkretan signal da postoji politička volja i saglasnost svih članica kada je u pitanju proširenje”, rekao je Tegeltija.

Zatler je naglasio neophodnost rada kroz mehanizam koordinacije, kao i značaj i ulogu Kolegijuma za evropske integracije, te ukazao na važnost poštovanja rokova definisanih zaključcima Kolegijuma za evropske intergacije za izradu Metodologije za izradu Programa integrisanja BiH u Evropsku uniju i Akcionog plana za realizaciju ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Tokom razgovora, Zatler je izrazio punu kontinuiranu podršku u ostvarivanju napretka BiH ka Evropskoj uniji, kao i saradnju po pitanju rada Radne grupe za socio-ekonomski odgovor na pandemiju virusa korona, saopšteno je iz SM BiH.

Sagovornici su se saglasili da je potrebno što prije nastaviti sa reformskim procesima i provođenjem ranije definisanih socio-ekonomskih mjera s ciljem pokretanja ekonomskih aktivnosti, oživljavanja privrede i varaćanja radnih mjesta.

Takođe, ukazali su na potrebu višeg stepena solidarnosti svih kako bi se izborili sa problemima izazvanim pandemijom koronavirusa.