Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija i ambasador NJemačke u BiH Margaret Uber danas su istakli potrebu jasno definisanih prioriteta i udruživanja svih raspoloživih snaga kako bi se dugoročno prevazišle posljedice krize izazvane virusom korona i ubrzao privredni i socijalni oporavak.

Tokom sastanka sa Uberovom u Sarajevu, Tegeltija je naglasio da je Savjet ministara, uprkos posljedicama izazvanim pandemijom virusa korona, opredijeljen da uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH i dosljednu primjenu mehanizma koordinacije, nastavi predano da radi na ispunjavanju uslova za dobijanje kandidatskog statusa BiH.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o izazovima sa kojima se susreću zemlje u procesu evropskih integracija, kao i programu NJemačke tokom predsjedavanja EU, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Tegeltija je ukazao na neophodnost daljeg jačanja međusobnog povjerenja između EU i BiH, istakavši da je BiH potreban jasan signal da postoje politička volja i saglasnost svih članova po pitanju proširenja EU i statusa BiH, te naglasio da bi uslovi za dobijanje statusa kandidata trebali biti više tehničke prirode.

Uberova je upoznala Tegeltiju o tome da će dominantna tema predsjedavanja biti saniranje zdravstvenih, ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije kovida 19 uz moto “Zajedno za oporavak Evrope”.

Tegeltija je zahvalio sagovornici za dosadašnju dobru saradnju sa NJemačkom i ukazao na veliku ulogu te zemlje kako u BiH i regiji, tako i u svijetu.