Na Portalu javnih nabavki BiH objavljen je tender za završetak izgradnje zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci čija je procijenjena vrijednost 5,8 miliona KM bez PDV-a.

U tenderskoj dokumentaciji se precizira da su predmet ove javne nabavke radovi na završetku izgradnje pomenutih objekata.

“To podrazumijeva građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove niskogradnje i ostale radove, kao i radove na elektrotehničkim, mašinskim i hidrotehničkim instalacijama”, navedeno je u saopštenju Univerziteta u Banjaluci.

Javno otvaranje ponuda u vezi sa ovim tenderom biće održano 2. marta u Rektoratu Univerziteta u Banjaluci, sa početkom u 13.00 časova.

Rok za izvođenje ovih radova je 270 kalendarskih dana od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao.