Johann Sattler, specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasadori Njemačke i Austrije u našoj zemlji te Selmo Cikotić ministar sigurnosti BiH danas su posjetili kamp Lipa u Bihaću. Delegacija se željela uvjeriti u dinamiku radova na osposobljavanju šatorskog kampa kojeg su postavile oružane snage BiH.

Strane diplomate su između ostalog konstatovale da se nije smjelo dopustiti da nastane humanitarna kriza u kampu u Lipi ali da su se uključivanjem svih relevantnih institucija stvari na terenu znatno poboljšale. Specijalni predstavnik EU u BiH je rekao da je humanitarna kriza u Lipi bila vještačkI izazvana.

JOHAN SATLER, specijalni predstavnik EU u BiH

Jedan od uzroka ove vještačke migrantske krize je da nije postugnuta nikada saglasnost o raspodjeli tereta migracija. Rezultat toga je da je USK i KS ponijeli glavninu ovog tereta. Također istovremeno nisu išli u pravom smjeru potezi zatvaranja postojećih centara kao što je to bio slučaj bez adekvatne koordinacije sa drugim nivoima vlasti i to je sve dovelo do situacije koju imamo.

Teret migrantske krize u budućnosti mora preuzeti cijela država, jedan je od zaključaka današnje posjete. Austrija je donirala milion eura za uspostavljanje kontejnerskog centra u Lipi a pored toga, ambasadorica Austrije u Bosni i Hercegovini je govorila i o preuzimanju djela odgovornosti drugih zemalja za migratnsku krizu.

ULRIKE HARTMAN, ambasadorica Austrije u BiH

Od početka migratnske krize Austrija je dala smještaj za više od 200 hiljada ljudi, tražilaca azila. Mi smo preuzeli svoju odgovornost a sad očekujemo da sve zemlje uključujući i one koje žele da budu buduće članice EU da preuzmu odgovornost.

Migranti u ovom kapmu za razliku od prethodnih dana sada imaju minimalne uslove za život. Smješteni su u šatore sa grijanjem a oružane snage su i danas postavljale dodatne šatore kako bi svi migranti imali barem minimalne uslove za život, poručio je Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH. Rekao je da će u što skorijem vremenu početi raditi na uspostavljanju centra Lipa za dugotrajniji boravak migranata.

SELMO CIKOTIĆ, ministar sigurnosti BiH

Mislim da je sada fokus na stvaranju jednog planskog načina i organizovanog mehanizma upravljanja migracijama na čitavom prostoru BiH. Ja ne mislim da će to biti lako ostvarivo ali mislim da bez toga ovo već sad dobiva dimenzije eminentne političke krize. Migrantsko pitanje je već sad ne samo humanitarno i sigurnosno, nego i političko pitanje.

Situacija u Lipi je od kako je kontrolu nad ovim kampom preuzela Služba za poslove sa strancima BiH u svim aspektima bolja, nego što je bila u danima nakon požara. Pored grijanja, riješeno je i pitanje vode, struje i sanitarnog čvora. Zbog migratnske situacije sutra će se u Bihaću održati hitna sjednica Komisije za sigurnost predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.