Proizvođači meda sa područja Tuzlanskog kantona kažu da ne pamte ovakvu godinu.

Slabi prinosi, velika ulaganja i neadekvatna briga vlasti,doveli su poljoprivrednike u težak položaj.

Ponovo upozoravaju da bez pčela nema ni oprašivanja, plodova, ali i posljedice za čovječanstvo mogu biti dramatične.