Četiri privatne laboratorije u Federaciji Bosne i Hercegovine, prijavile su se na poziv Federalnog ministarstva zdravstva za verifikaciju obavljanja laboratorijske dijagnostike PSR testiranjem za detekciju koronavirusa.

Preopterećenost zdravstvenih ustanova, limitirana testiranja stvari bi se uskoro mogle promijeniti.Nakon poziva koji je upućen krajem jula otvorena su vrata svim privatnim laboratorijama da upute zahtjev za verifikaciju obavljanja PCR testiranja. Nakon trijažnog postupka u sobi smo za uzimanje uzorka.

Uvjeti podrazumijevaju, između ostalog, zasebne prostorije za izuzimanje i skladištenje uzoraka, instrument za testiranje i kadar koji uključuje genetičara ili molekularnog biologa. U ovoj poliklinici kažu da od nadležnog ministarstva imaju pozitivan odgovor da neke od kriterija ispunjavaju. Očekuju, stoga, skori dolazak inspekcije u nadzor. A u međuvremenu zainteresirani za testiranja javljaju se brojni građani.

dr. JASMINKA PRGUDA MUJIĆ, EUROFARMCENTAR

“Najviše su ta putovanja, kojima kapacitetno možda ne može da odgovori ni Veterinarski fakulltet ni KliničKi centar. Preveliki upit imamo za odlazak u razne zemlje kao što su Rusija, Afrika, Turska, da li Dubai, takođe ima puno upita za odllazak vani. Drugi dio imao neki koji su suspektni, nemaju simptome jer ne mogu da se testiraju u Domovima zdravlja… a ljudi ne mogu da žive u neizvjesnosti”.

GORAN ČERKEZ, Federalno ministarstvo zdravstva

“Za sada su se prijavile tri laboratorije iz Sarajeva, jedna iz Tuzle, naravno kada se oni verifikuju onda je na kantonalnim ministarstvima da te iste firme stave u sistem. Radi se isključivo o PSR testiranju. Ovo je uređaj za PCR testiranje. I u ovoj klinici su nam potvrdili, što je i generalno preporuka stručnjaka da se PCR testiranje vrši do sedam dana od pojave prvih simptoma kao što su visoka temperatura, kašalj i malaksalost”.

Pouzdanost PCR testiranja je 99,8 i zato slovi za zlatni standard za dijagnostiku koronnavirusa.

Razlog serološkim testiranjima, u posljednje vrijeme uglavnom je odlazak u Crnu Goru ili, prosto, znatiželja da li je neko preležao koronavirus, te naposljetku bojazan od zaraze. Cijena serološkog testiranja je 45 KM, dok je cijena PCR testiranja u BiH oko 220 KM, kao na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Trenutno još nema jasnih uputa o tome na koji način će ova testiranja biti finansirana.