Gost Branko Bačanović.

Urednica Ljiljana Pepović.