Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine traži od Vijeća ministara BiH traži da pokrene aktivnosti na usklađivanju sastava ove institucije u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

U novom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i u prethodnom mandatu, nije ispoštovana tzv. “rodna kvota”

.Zakon o ravnopravnosti spolova u članu 20 propisuje: “…da ravnopravna zastupljenost polova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 40 posto u tijelima”, te da državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima moraju osigurati i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju.

“Svjedoci smo da se svi političari kunu u to da su legalisti, a evo, nepoštovanje Zakona donesenog u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pokazuje da nažalost još uvijek svijest bh. političara nije na tom nivou da se poštuje vladavina zakona. Dakle, moramo i dalje raditi na promicanju svijesti, kako opšte javnosti, tako i političkog miljea”, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić. (RSE, 25.12.2019.)