Treba li Univerzitetski klinički centar u Sarajevu naplaćivati testiranje na koronavirus kantonima za koje radi testove? Otvorilo se ovo pitanje, nakon informacije iz Srednjobosanskog kantona, da su dobili dopis od Kliničkog centra kako moraju retroaktivno platiti testiranje od početka pandemije.

Vlast Srednjebosanskog kantona tvrdi da im Sarajevski klinički centar traži da retroaktivno plate sva testiranja na koronavirus.

TAHIR LENDO, premijer Srednjobosanskog kantona (11. 2. 2021)

“Sad kad smo dobili da se to mora fakturirati, to su ogromna sredstva. Bili smo iznenađeni takvim stavom kliničkih centara. Ono što je donirano i ono što je Vlada FBiH odobrila ne bi trebalo ulaziti u cijenu”, rekao je Lendo.

U Bosanko-podrinjskom kantonu kažu da su krajem prošle godine dobili dopis Sarajevskog kliničkog centra, da svako testiranje mora imati odobrenje Zavoda zdravstvenog osiguranja, što znači da Zavod snosi troškove. Prije 10-ak dana, kažu nam, da je na 24 sata bilo obustavljeno testranje, ali je problem riješen.

SALEM HALILOVIĆ

“Mi smo to riješili vrlo brzo, međutim, probem je ostao u smislu ko će dalje to plaćati, taj trošak koji je imao кlinički centаr do sada”, kazao je Halilović

ADNAN JUPIĆ, ministar zdravstva ZDK-fono

“Mi smo prije par dana dobili obavijest od Sarajevskog kliničkog centra, da ubuduće nalaze koje budemo slali moraju biti popraćeni odgovarajućim odlukama za liječenje van kantona, to podrazumijeva plaćanje usluga. Mi smo pretpostavili da bi se ovakvo nešto moglo desiti sa velikim brojem oboljelih u Sarajevu i Tuzli i mi smo verifikovali dvije laboratorije”, objasnio je Jupić.

Na naš upit o ovoj temi iz Kliničkog centra nismo dobili odgovor, do trenutka montiranja ovog priloga. A u Federalnom ministarstvu zdravstva kažu da je to pitanje upravo za Klinički centar.

GORAN ČERKEZ, savjetnik u Ministarstvu zdravstva FBiH

“Ako su kupljeni, onda je za očekivati da će oni naplaćivati svoje usluge za tastiranja koje provode kroz procese. Mora se znati kako je taj ugovorni odnos napravljen, mora se znati da li ti kantoni nabavljaju testove ili se samo naplaćuje usluga, da li se naplaćuje i testovi i usluga”, objasnio je Čerkez.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK kažu da Zavod ne može plaćati takve troškove, jer nema novca, ugovor, cijenu, parametre, te da će to pitanje biti tema na sastaku svih kantonalnih zavoda u martu u Gradačcu.