Treća nedjelja Došašća obilježava se kao nedjelja Caritasa, a tim povodom širom Bosne i Hercegovine služene su mise na kojima vjernici, svojim prilozima, izražavaju saosjećanje sa onima kojima je potrebna pomoć. Ovo je ujedno i priprema duha za Božić.

Caritas Bosne i Hercegovine je pastoralna ustanova katoličke Crkve koja djeluje unutar civilnog društva i Crkve sukladno Kanonskim i Civilnim Zakonima Bosne i Hercegovine, а promovira i svjedoči kršćansku ljubav.

kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski

Bog nam dolazi kao malo dijete, da se čovjeku približi i očituje Božju dobrotu. Dolazi nam da nas zahvati tom dobrotom. U toj pripravi i mi želimo otvoriti svoja srca Božjoj ljubavi i zračiti dobrotom kako bi na najbolji način dočekali i susreli božansko Dijete.

Dobrota i poticanje na dobro je smisao koji se želi prenijeti vjernicima, potičući ih, nedjeljom Caritasa, da i oni djeluju za dobro drugih.

Miroslava Valenta, Caritas BiH

Bit nedjelje karitasa jeste da se među vjernicima probudi osjećaj potrebe za bližnjega i da zaista čine tu djelotvornu ljubav na djelu i zaista pronađu nekoga u potrebi i čine karitas kroz jednu cijelu godinu.

A potrebu darivanja i Caritasa prepoznaju i vjernici.

Anto Ćosić, župnik Crkve sv. Josipa

Mi možemo reći stvarno da su naši vjernici, i sami su osjetili, kad im je bilo teško, što im je karitas značio i, unatoč materijalnim uvjetima, situaciji kakva je, sve te naše akcije prođu i i oni stvarno nesebično odgovore.

Sama riječ kaže – pomoć drugima, posebno potrebitima i to je djelotvorna ljubav svakoga kršćanina.