Krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine izreklo je osuđujuću presudu u predmetu Boris Bošnjak i drugi, za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Sud BiH osudio je Borisa Bošnjaka na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, Miodraga Grubačića na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, a Iliju Đajića na kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

Prema optužnici, oni su učestvovali u premlaćivanju zatočenika u nekadašnjoj kasarni “Moša Pijade” u Bileći, te su omogućavali drugima da ulaze i udaraju zatvorenike. Bošnjak je, prema optužnici, bio pripadnik Sedmog bataljona Vojne policije Vojske Republike Srpske (VRS) i obavljao je dužnost komandira straže, a ostala trojica bili su stražari, također pripadnici VRS.

Otuženi Boris Bošnjak, Miloš Mavrak i Ilija Đajić djelimično su oslobođeni optužbe da su u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva opština Mostar, Gacko, Nevesinje, Bileća i Stolac, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio toga napada, kao pripadnici Vojske Republike Srpske, a kao saizvršioci, vršili progon te nečovječno postupali u namjeri nanošenja velike patnje kod više osoba čime bi počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

Optuženi Miodrag Grubačić, takođe je djelimično oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti.