Turistički radnici, hotelijeri i prevoznici organizovali su u Sarajevu defile praznih autobusa i drugih vozila između Zemaljskog muzeja i Vijećnice, kako bi skrenuli pažnju na tešku situaciju u kojoj se ova djelatnost nalazi.

Sa platoa ispred Zemaljskog muzeja, odakle polaze mnoga turistička putovanja, krenuo je defile praznih autobusa i praznih kofera, želeći na taj način skrenuti pažnju vlasti da je i ovom sektoru u doba korone potrebna pomoć države.

AIDA TERZIĆ, predstavnica turističkih agencija i hotelijera:

” Današnjom porukom skrećemo pažnju na granu turizma pod sloganom Ja BIH turizam, rekla je.

Dodala je da svi imaju koristi od turizma, jer se kroz ovu granu pokreće 67 ostalih grana. Preko 35.000 ljudi direktno je u turističkoj branši uposleno,a indirektno 350. 000 ljudi.

“Svi smo se dičili turizmom i godišnjim rastom od 20 posto, a u ovom vremenu trebalo je napraviti disperziju rizika”

O time šta dalje, Aida Terzić kaže:

” Nemamo instrukcije kako raditi dalje. Vlast je turistički sektor zaboravila. Nama formalno nije zabranjen rad i ne nalazimo se na spisku zabranjenih djelatnosti, Budući da su zatvoreni aerodromi, hoteli , doslovno je blokiran naš rad.

Naše kolege iz Njemačke, Austrije, Hrvatske i drugih Evropskih zemalja su na isti način ukazali na problem ali sa jednom razlikom, oni su izašli u simbolično vrijeme 5 do 12 kako bi kazali da za njih još ima nade ukoliko državne institucije djeluju, kazali su Udruženja/Udruge turističkih agencija – UTA.

Turističke agencije, hotelijeri i prijevoznici su prvi i najteže pogođeni sektori privrede, zaboravljeni od Kriznih štabova i nadležnih za turizam na svim nivoima vlasti. Činjenice nažalost pokazuju da ćemo po prirodi turizma (sezonski karakter, turistička potražnja…) posljednji normalizirati naša poslovanja od svih drugih grana privrede, rečeno je iz udruženja.

Iz udruženja traže:

• Uvođenje vrijednosnih vaučera za aranžmane i avio karte uplaćene do 15.3. sa mogućnošću korištenja do 31.12.2021. godine, namijenjenih desetinama hiljada naših građana, kao garancija da će moći iskoristiti uplaćeni novac;

• Subvencioniranje plata uposlenih djelatnika u turizmu, izjednačenih sa drugim zabranjenim djelatnostima, radi očuvanja radnih mjesta;

• Odobravanje beskamatnih kredita za obrtna sredstva sa grejs periodom od godinu dana i oslobađanje od režija i raznih finansijskih plaćanja u toku pandemije i nakon nje u roku od najmanje tri mjeseca.

• Podršku razvoju turističkog proizvoda BiH na svim nivoima vlasti nadležnim za razvoj turizma.