Tužilaštvo BiH je podiglo optužnice protiv 63 lica za krivična djela povezana sa terorizmom, rečeno je danas na sastanku Udarne grupe za borbu protiv terorizma i jačanje sposobnosti borbe protiv terorizma.

Od 63 lica protiv kojih su podignute opštužnice, postupci su okončani protiv 51, a suđenja su u toku u predmetima za još 12 optuženih lica, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Pravosnažno su izrečene kazne u trajanju od blizu 180 godina zatvora.

Presude u predmetima za krivična djela terorizma su osuđujuće u oko 95 odsto, a u predmetima za učešće državljana BiH na stranim ratištima i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama u Siriji i Iraku sve su bile osuđujuće.

Glavni tužilac Tužilaštva BiH Gordana Tadić, koja je predsjedavala sastanku, predstavila je rad i rezultate Udarne grupe koja 2020. ulazi u 18 godinu svog rada i djelovanja.

Centralne teme sastanka odnosile su se na rad i aktivnosti Tužilaštva BiH i partnerskih pravosudnih, policijskih, bezbjednosnih i agencija za provođenje zakona u borbi protiv terorizma i opasnosti od terorizma u BiH,

Razgovarano je o radu i aktivnostima u okviru otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela terorizma, učešću u globalnoj antiterorističkoj koaliciji, prevenciji terorističkih aktivnosti i opasnosti od terorizma, kao i procesu deradikalizacije i resocijalizacije osoba koje su bile u dodiru sa aktivnostima povezanim sa terorizmom.

Na sastanku su učestvovali visoki funkcioneri iz pravosudnih institucija, kao i policijskih i bezbjednosnih agencija i institucija za provođenje zakona sa nivoa BiH, Republike Srpske i Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

Učesnici sastanka predstavili su stanje u ovoj u oblasti u institucijama iz kojih dolaze, te je dogovoren nastavak dobre saradnje tužilaštva, policijskih, bezbjednosnih i agencija za provođenje zakona u borbi protiv terorizma i opasnosti od terorizma u BiH u narednom periodu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici međunarodnih institucija koje su uključene u aktivnosti borbe protiv terorizma