Devetorica nekadašnjih pripadnika Armije BiH i HVO-a sa područja Brčkog optužena su za mučenje, zlostavljanje i ubistvo 11 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske, a Tužilaštvo BiH će navode optužbe dokazivati pozivanjem oko 70 svjedoka i stručnih vještaka, te prilaganjem više od 300 materijalnih dokaza.

Optužnica je podignuta protiv Admira Rizvanovića, Smajila Omerovića, Jasmina Huskanovića, Kemala Hindića, Martina Frančeševića, Ramiza Pljakića, Ive Anđelovića, Hazima Fazlovića i Bahrije Fazlovića, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Rizvanović, Omerović i Huskanović se terete da su kao pripadnici iz sastava Interventne jedinice 3. bataljona 108. motorizovane brigade Armije BiH za vrijeme rata postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija koje regulišu postupanje sa zarobljenicima za vrijeme rata.

Optužnica ih tereti da su prilikom borbenih dejstava u blizini mjesta Boderište iz zasjede zarobili 11 pripadnika Prve posavske brigade VRS, koje su potom mučili i zlostavljali, nanosili im teške tjelesne pvrede nečovječnim postupanjem, te ih nakon toga ubili vatrenim i hladnim oružjem.

Hindić, Frančešević, Pljakić, Fazlović, Anđelović i Fazlović optuženi su da su u svojstvu komandanata Operativne grupe jedan – Bosanska Posavina 108. pješačke brigade HVO-a, te 108. motorizovane brigade Armije BiH znali za zločin koji su počinili njima podređeni vojnici, te propustili da preduzmu neophodne i razumne mjere kako bi počinioci bili otkriveni, procesuirani i kažnjeni za ratni zločin.

Optuženima se na teret stavlja krivično djelo zločin protiv ratnih zarobljenika.