Covid-19 pacijenti od sada se mogu oporavljati u Bečkim termama, o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje.

Posljedice Covida-19 poput teških disajnih problema, nemoći i jake glavobolje kod mnogih oboljelih mogu potrajati nekoliko mjeseci. Kako bi oporavak tekao brže, Bečke terme sada nude ambulantnu rehabilitaciju sa disajnim treningom, izgradnjom mišića i prevazilaženjem traume.

Pojedini pacijenti nakon boravka na intenzivnoj njezi imaju oslabljenu dijafragmu. Sa treningom disajnih mišića pokušava se ojačati dijafragma i disajna muskulatura, jer je nakon preležane bolesti samo pola plućnog kapaciteta u funkciji.

Dr. Ralf Harun Zwick, voditelj ambulantne pneumološke rehabilitacije, kaže da su Bečke terme “trenažni centar za pluća”. Za vrijeme trajanja karantena on je razvio detaljan koncept sigurnog okruženja za njegu Covid-19 pacijenata.

Sedmično na terapiju dolazi oko 20 do 30 pacijenata, a ovisno o situaciji pacijenti imaju pravo na tri sedmice rehabilitacije koja može biti ambulantna ili stacionarna.

Treninzi su individualno prilagođeni, te obuhvaćaju i obavezan boravak u vazdušnoj banji u okviru termi, saopćio je Eurocomm-PR Sarajevo.