Od početka 2018. godine do danas, Bosna i Hercegovina, ali ni Federacija BiH, nemaju tijelo koje bi utvrđivalo sukob interesa. I bez obzira na preporuke evropskih i međunarodnih institucija, svaki pokušaj za uspostavljanja bilo kakvog modela kontrole bude oboren sa dnevnog reda ili prolongiran. Kome u Bosni i Hercegovini odgovara da zakon o sprečavanju sukoba interesa ne bude usvojen?

U BiH godinama politika njeguje sukob interesa. I nije ni čudo što po državnim insititucijama i javnim preduzećima imamo zaposlene, sinove, kćeri, muževe, supruge i mnogobrojnu rodbinu političara. Nije ni čudo što je BiH jedna od najkorumpiranijih zemalja u regiji, ali i Evropi. Sve to dozvoljava aktuelni zakon, bez ikakvih sankcija. Zakonom su političari odlučili da oni, umjesto stručnjaka, odlučuju o tome da li su njihove stranačke kolege u sukobu interesa. I po tome smo jedinstveni u Evropi. Ali to nije sve. Gotovo dvije godine na nivou države nemamo tijelo koje bi utvrđivalo sukob interesa, dok se broj kršenja povećava.

JASMIN EMRIĆ, predlagač novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa

“To nam govori da ova politička blokada koja je nastala se mora riješiti, a upravo će se riješiti kako smo to predložili novim zakonom i uspostavom nezavisnog tijela koje će formirati parlamentarna skupština, koje će biti sastavljeno od profesionalaca i stručnjaka koji će voditi transparetno ovaj proces.

Za novi zakon, koji bi donio velike promjene i omogućio nezavisno, depolitizovano profesionalno tijelo, ali i veću i transparentniju kontrolu imovine javnih funkcionera, niko od parlamentaraca nije glasao na prošloj sjednici državnog Parlamenta. Prema predloženim promjenama u zakonu, sve je izvjesnije da ga parlamentarici neće ni podržati. Novim zakonskim rješenjem obuhvaćeno je da funkcioner smije obavljati samo jednu funkciju, što do sada nije bila praksa, ali ni da bliski srodnik funkcionera ne može biti u upravnom i nadzornom odboru javnog preduzeća, niti može obavljati rukovodeće funkcije u privatnom preduzeću.

ASIM SARAJLIĆ, delegat u Domu naroda PSBiH (SDA)

“Od jedne dobre ideje na kojoj su nam pomagali i domaći i strani partneri, ta ideja se voljom nekih politika pretvorila u suprotnost da su ta mjesta velikih korupcija, kriminala, i to je na neki način javno ušlo i u institucije”.

DUŠANKA MAJKIĆ, delegat u Domu naroda PSBiH (SNSD)

“To je zaista problematična materija i stalno šepamo na njoj otkako je izuzeta od CIK-a. Predlažem da se napravi radna grupa koja će se baviti time i korektno rješenje ponuditi”.

Što se tiče entiteta, u Federaciji od 2013. godine niko ne provjerava da li su funkcioneri u sukobu interesa. Možda će se to uskoro i promijeniti ako bude bilo političke volje, jer je prednacrt Zakona završen. Zakon postoji u Republici Srpskoj, ali s manjkavostima.

Evropska komisija je krajem maja 2019. za BiH predložila 14 priroriteta koje političari moraju ispuniti kako bi se otvorili pregovori o pristupanju. Jedan od prioriteta bilo je i provođenje zakonodavstva o sukobu interesa.