Ukupna količina prerađenog i odstranjenog otpada u 2018.godini u Bosni i Hercegovini iznosila je 689.730 tona.

Od ukupne količine prikupljenog otpada 84,6 posto je prikupljeno sa područja Bosne i Hercegovine, uvoz iz drugih zemalja je iznosio 6,6 posto, a uskladištena količina je iznosila 8,8 posto. Po načinu upravljanja otpada 8,3 posto je bilo privremeno uskladišteno, 40,2 posto prerađeno i 51,4 posto predato drugom poslovnom subjektu na daljnju preradu i zbrinjavanje.

Navedene podatke objavila je Agencija za statistiku BiH, a izvještajne jedinice su poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su registrirani kao sakupljači otpada prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) razvrstani u područje djelatnosti E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša.

Poslovni subjekti koji vrše preradu i odstranjivanje otpada, prikazuju količine otpada koje su u referentnom periodu preuzete od drugih s namjerom daljnjeg upravljanja otpadom.

Direktive i zakoni EU, a prije svega Direktiva 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, postavljaju princip „produžene odgovornosti proizvođača“, da recikliraju i iskoriste ambalažni otpad koji nastaje na tržištu nakon konzumiranja njihovih proizvoda.

Posmatrajući period 2014-2018, trend pokazuje porast ukupne količine prikupljenog otpada, kao i količine predate drugome na upravljanje. Značajnije količine otpadnih materija su također uvezene i prerađene.