Opštinsko vijeće u Bosanskoj Krupi usvojilo je prijedlog zaključka o zabrani dovoženja migranata na teritoriju ove opštine uz entitetsku granicu.

Na internet stranici ove lokalne zajednice saopšteno je da je ovo prvi konkretan korak opštinske vlasti, ali ne i posljednji, s ciljem sprečavanja sve češćeg i masovnijeg dovoženja migranata iz drugih opština i gradova u Bosansku otoku, na granicu entiteta.

U posljednjih nekoliko sedmica Bosanska Krupa se suočava s povećanim prilivom migranata koji se zadržavaju na teritoriji te opštine.

Operativna grupa za migrantsku krizu Unsko-sanskog kantona ranije je donijela odluku o zabrani dovoženja i kretanja migranata na području ovog kantona i aktivnosti kantonalne policije, koja migrante iz urbanih područja Bihaća i Velike Kladuše autobusima prebacuju na lokalitet Bosanske otoke, na ulazu u ovaj kanton iz pravca Republike Srpske, nekoliko kilometara od Bosanske Krupe.