Prvi decembar je Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a i obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o HIV/AIDS-u, pokazivanju solidarnosti prema oboljelima, djelovanju na smanjenje stigme i diskriminacije, kao i na skretanje pozornosti na opasnosti koje donosi rizično ponašanje. U BiH je do 1. decembra ovo godine registrovano najmanje 382 osobe inficirane HIV-om.

FBiH: 105 osoba razvilo AIDS, 52 osobe umrle(1994. do 12. 2020.)

Do 1.decembra ove godine, u Federaciji BiH je registrirano 249 osoba kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, od kojih je 105 razvilo AIDS, a u istom razdoblju 52 oboljele osobe su umrle, podaci su Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

 U 2020. godini, u Federaciji BiH je 12 novodijagnosticiranih, od čega su četiri oboljela razvila AIDS. 86,7 posto registriranih osoba sa HIV infekcijom su muškog, a 13,2 posto ženskog spola. Najveći broj registriranih infekciju su dobili u dobi od 20-29 godina (32,2%), zatim u dobi 30-39 godina (31,5%) i u dobnoj skupini 40-49 godina (23,2%).

Prosječna dob oboljelih je 35,4 godina (raspon od 4 do 68 godina).

Prema načinu prijenosa u ukupnom broju slučajeva dominantan način zaraze HIV-om bio je nezaštićeni spolni odnos i to homoseksualni (MSM) i heteroseksualni. U posljednjih nekoliko godina zabilježen je porast infekcije HIV-om među MSM populacijom. Za 6,3 posto slučajeva način zaraze HIV-om je bio injekcionim korištenjem droga.

RS: 133 osobe oboljele od HIV/AIDS-a (podaci od 2002. do 2020. godine)

Na osnovu dostavljenih prijava i analize podataka u Republici Srpskoj od prijave prvih slučajeva do sada su registrovane ukupno 133 oboljele osobe od HIV/AIDS-a.

Od ukupnog broja registrovanih, od 1. decembra 2019. god. do sada, prijavljen je 1 novi slučaj obolijevanja od HIV-a, dok od AIDS-a nije prijavljen ni jedan slučaj oboljelih. U navedenom periodu su prijavljena i 3 smrtna slučaja od AIDS-a koji su ranije prijavljeni kao HIV/AIDS.

Novi registrovani oboljeli od HIV-a je osoba muškog pola, način prenosa infekcije je homoseksualni i radi se o importovanom slučaju, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo RS.

Analizom podataka svih prijavljenih u navedenom periodu, prema polnoj strukturi od 80% su
osobe muškog pola, 19% ženskog, a 1 registrovani (1%) je nepoznatog polnog statusa.

Posmatrajući uzrast, najveći broj je registrovan u dobnoj skupini 30-39 godina i 50-59, zatim slijede 40-49, 20-29 i 0-9 godina, dok za 15 osoba koje su prijavljeni kao nosioci HIV-a ne postoje podaci o uzrastu, pa su označeni u grupi kao nepoznato.

Kada je u pitanju put prenosa infekcije, najučestaliji put prenosa HIV infekcije je i dalje heteroseksualni kontakt (47%), zatim homo/biseksualni (38%), 5% pripada grupi injekcionih korisnika droga, po 1% je zaraženo preparatima krvi i vertikalnim putem, a za 8% prijavljenih nema podataka na koji način su se inficirali HIV-om.

U Republici Srpskoj se u sklopu redovnih aktivnosti u kontinuitetu provodi epidemiološki nadzor, nadzor i liječenje visokoaktivnom antiretrovirusnom terapijom osoba sa HIV/AIDSom, a posebna pažnja je posvećena ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a.

Trenutno na Klinici za infektivne bolesti UKC Banja Luka antiretrovirusnom terapijom (ART) liječi se 58 osoba koje žive sa HIV/AIDS-om. Od posljedica AIDS-a u Republici Srpskoj do sada je umrlo 27 oboljelih osoba.

Osim navedenog, u proteklom periodu kroz Projekat uz podršku Global fonda realizovani su određeni programi i aktivnosti u vezi kontrole i prevencije HIV/AIDS-a a posebno u populacijama koje su najviše izložene riziku od HIV infekcije, što je značajno doprinijelo kontroli ove bolesti.

Sve aktivnosti su realizovane u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, svim zdravstvenim ustanovama i drugim vladinim institucijama, kao i nevladinim/civilnim sektorom koji je imao veoma značajnu ulogu a posebno u terenskom dijelu aktivnosti