Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu organizirat će četvrtak, 10. juna, od 11 do 14 sati, manifestaciju “Dan otvorenih vrata”, što je u okviru planiranih aktivnosti kampanje za promociju upisa na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, najavljeno je iz te visokoobrazovne ustanove.

U periodu kad treba donijeti odluku o upisu na odgovarajući fakultet/akademiju, cilj je informirati srednjoškolce, roditelje i nastavnike o potencijalima i kvalitetima nastavnog plana i programa koji nudi Likovna akademija, kao i o prostornim kapacitetima kojima raspolaže.

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu je visokoškolska ustanova s najdužom tradicijom u BiH, koja pruža obrazovanje i osposobljavanje na području likovnih umjetnosti.

Osim primarne odgojno-obrazovne djelatnosti, na Akademiji je tokom četrdesetšestogodišnjeg postojanja realizirano niz značajnih kulturno-umjetničkih programa i manifestacija, izložbi i predavanja. Akademija je organizirala i učestvovala u brojnim umjetničkim i naučno-istraživačkim projektima, doprinoseći bosanskohercegovačkoj kulturnoj i umjetničkoj stvarnosti.

U nastojanju da budu zadovoljeni evropski kriteriji umjetničke naobrazbe, naglasak je na permanentnom inoviranju i obogaćenju nastavnih planova i programa u duhu savremenog društvenog razvoja i razvoja umjetnosti te trendova u visokom obrazovanju.

Nastava se odvija na šest odsjeka: Nastavnički, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn, Produkt dizajn, a studentima se nude i različite grupacije izbornih predmeta.

Prostorni kapaciteti Akademije – učionice, labaratorije, ateljei, radionice, galerija, biblioteka, prostor Multimedije – omogućavaju kvalitetnu nastavnu i umjetničku djelatnost.

Mnogi umjetnici i dizajneri odškolovani na Akademiji postali su glavni akteri bh. umjetničke scene, stekli svjetski priznate nagrade za umjetnička ostvarenja i doprinijeli ugledu ove institucije.