Proizvođači duvana u Semberiji i Posavini najavili su protest 7. februara.Konačna odluka biće donesena na sastanku proizvođača i organizatora proizvodnje početkom sljedećeg mjeseca. Tvrde da Uprava za indirektno oporezivanje – Regionalni centar Tuzla, uvodi pravilnike, koji se kose sa zakonima o duvanu i PDV-u, te traže da pređu u nadležnost Regionalnog centra Banjaluka i Ministarstva finansija Republike Srpske.

Duvanari Posavine i Semberije za početak februara najavljuju protest i krivične prijave. Naime, organizatori proizvodnje i proizvođači tvrde da im je Regionalni centar Tuzla Uprave za indirektno oporezivanje nametnuo izmišljene osnovice za obračun PDV-a.

SEMBERIJA DUVAN

U FEBRUARU PROTEST DUVANARA

ČEDO GOTOVČEVIĆ, direktor a. d. “Duvan”, Bijeljina

“Mi smo imali kontrolu u februaru 2018. Godine, a oni su godinu i po nakon toga izdali rješenje.To je pdv na neotkupljene količine, gdje nas terete da nismo otkupili sve količine duvana od ljudi. Mi ne možemo otkupiti količine duvana koje se dovezu.Još jedan nelogičniji potez je oporezivanje na odnosu neprijavljene proizvodnje gdje oni su pod to podveli da smo mi dali više sjemenki proizvođačima pa te sjemenke su trebale dati toliko rod, pa razlike obračunaju nama PDV.”

Kako kažu, cilj im je da se kontrola centralizuje i da svi pređu u nadležnost samo jednog centra, u Banja Luci.

TRAŽE IZUZEĆE UIO RC TUZLA

ČEDO GOTOVČEVIĆ, direktor a. d. “Duvan”, Bijeljina

“Mi tražimo da se bavi jedan centar, da budemo svi ravnopravni i računamo da je banja luka više osposobljena, da ima sposobniji kontrolni kadar koji se više razumije u poljoprivredu nego u Tuzli”.

Bez organizatora proizvodnje, nema ni proizvodnje, jer je uzgoj duvana skup posao, kaže Dragan Jović iz Srednje Čađavice koji se uzgojem baviskoro pola vijeka.

BEZ ORGANIZATORA, NEMA PROIZVODNJE

DRAGAN JOVIĆ, proizvođač duvana

“Sigurno da se neko namjerio da uništi jedinu organizovanu proizvodnju na ovom području.“Nećemo ga moći ni saditi duvan ako se ugasi duvan, ne može bez ugovorene proizvodnje se to ne može ni raditi, a to mi proizvođači što smo uložili, sušnice, to samo možemo na otpad, šta ja imam od toga”.

I dok u bijeljinskom Duvanu tvrde da se iza svega krije interes pojedinaca koji igraju na kartu velikih multinacionalnih duvanskih kompanija i kazna za neobračunavanje s crnim tržištem, iz UIO objašnjavaju da je sve rezultat ranije sprovedenih kontrola.

UIO: “CILJ JE OBRAČUN SA NELEGALNOM PRODAJOM”

RATKO KOVAČEVIĆ, portparol UIOBiH

“Moram reći da je UIO uradila određen broj kontrola kod firmi koje se bave otkupom duvana, po tom osnovu su utvrđene naknadne obaveze po osnovu
PDV-a.”

Napominju da su žalbe duvanara u prvostepenom postupku odbijene, ali da oni i dalje imaju pravo žalbe.

JOŠ IMAJU MOGUĆNOST ŽALBE

RATKO KOVAČEVIĆ, portparol UIOBiH

“Oni imaju mogućnost da izjave žalbu u drugostepenom upravnom postupku te žalbe se rješavaju u Banja Luci. Ne možemo prejudicirati rješenje ovih postupaka, sačekajmo da se okonča upravni postupak u UIO, a u slučaju da ne budu zadovoljni rješenjem i drugostepenim rješenjem, može se pokrenuti upravni spor kod Suda BiH”.

S obzirom na to da postizanje dogovora ili kompromisa nije na vidiku, duvandžije će početkom februara sasvim izvjesno traktorima na ulice. Ako ta mjera ne urodi plodom poručuju da ove godine neće saditi duvan.