Poreska uprava Republike Srpske prikupila je u januaru ove godine na račun javnih prihoda RS ukupno 192,1 milion KM, što je za 17,2 miliona KM ili 10 odsto više nego u istom mjesecu prethodne godine.

Iz ove uprave je saopšteno da je naplata direktnih poreza iznosila 30,1 milion KM, što je za 2,8 miliona KM ili 10 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.

“Najveći rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 11,8 miliona KM, što je za 1,6 miliona KM ili 16 odsto više nego u januaru prošle godine”, istakli su u saopštenju.

Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 16,2 miliona KM što je za šest odsto više nego u uporednom periodu, a rast naplate zabilježen je i kod poreza na nepokretnosti, koji je naplaćen u iznosu nešto većem od milion KM, što predstavlja rast od 51 odsto.

Kada je riječ o doprinosima, naplata je iznosila 131,4 miliona KM, što je za 9,1 milion KM ili sedam odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Za Fond PIO naplaćeno je 74,1 milion KM ili sedam odsto više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 48,1 milion KM što je za osam odsto više u odnosu na uporedni period.

Rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite od sedam i Zavod za zapošljavanje od šest odsto.

Kod ostalih javnih prihoda u januaru je ostvarena naplata od 30,6 miliona KM, što je povećanje naplate za 5,3 miliona KM ili 21 odsto.

Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 13,9 miliona KM ili 14 odsto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 6,1 milion KM ili 30 procenata više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

“Takođe, rast naplate zabilježen je i kod kazni i to za 26 odsto, a naplata te vrste javnog prihoda iznosila je 1,7 miliona KM. Naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada u januaru ove godine iznosila je 5,4 miliona KM, što je povećanje za nešto više od dva miliona KM”, dodali su u saopštenju.