Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo na snagu je stupio novi termin zabrane kretanja od 21 sat do 5 sati ujutro.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo produžene su postojeće i donesene nove mjere.

Zaključak o zabrani kretanja u ovom periodu donijela je Vlada Kantona Sarajevo na sjednici u četvrtak, zbog drastično pogoršane epidemiološke situacije u ovom kantonu. Zabrana kretanja na snazi će biti narednih 15 dana.

Na sarajevskim ulicama i trgovima nema pješaka dok su u prvim minutama zabrane kretanja na saobraćajnicama primjetni automobili.

Na period od 15 dana, počevši od 20. marta 2021. godine u 05:00 sati, zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata u KS, uz dozvoljenu dostavu hrane i pića. Zaključkom o zabrani rada ugostiteljskih objekata obuhvaćene su djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane te djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Premijer Edin Forto poručio je da će Vlada KS odmah po usvajanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS, a koji će se naći pred Skupštinom KS naredne sedmice, spremiti paket pomoći za poslovne subjekte kojima je zabranjen rad.

Iz zabrane kretanja u KS-u izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID na području KS, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije koronavirusa, uposlenici kojima se odvija proces rada u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu od 21 uveče pa do 5 sati ujutro narednog dana.

Donesen i zaključak o produženju važenja svih ranijih mjera po preporukama Kriznog štaba.