Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo (KS) prekršajno je sankcionisalo 957 lica, zbog nenošenja zaštitnih maski od 5. do 15. marta.

Riječ je o prekršaju nepostupanja po naredbama nadležnih organa kojim se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U prvoj polovini marta pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo izdali su 181 prekršajni nalog zbog kršenja naredbe o ograničenom kretanju između 23.00 časa i 5.00 časova.

Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić rekao je da policija ima pravni osnov za djelovanje, jer Ustavni sud BiH nije ukinuo odluke nadležnih organa u dijelu koji se odnosi na mjere donesene radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, konkretno odluke Kriznih štabova, kako federalnog, tako i kantonalnog nivoa.