U Kantonalnoj bolnici u Bihaću otvorene su nove operacione sale. Pored operacionih sala, osposobljeno je i nekoliko pratećih odjeljenja.

Podsjećamo, operacije u Kantonalnoj bolnici u Bihaću u proteklih šest godina su rađene u skučenim prostorima, a za pojedine zahvate pacijenti sa područja Unsko-sanskog kantona su morali ići u druge kliničke centre.

Dugoročno, uprava bolnice ima namjeru u svom sklopu uspostaviti odjeljenja ili centre u kojim bi se razvijale usluge iz tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Riječ je o uslugama poput invazivne kardiologije, zbog kojih pacijenti s područja USK odlaze na liječenje u druge kliničke centre u BiH.

Ova ideja datira odavno, a kako bolnica nema dovoljno vlastitih sredstava, do investitora bi se moglo doći modelom javno-privatnog partnerstva.