Zavod za sigurnost hrane Mađarske saopćio je da je zbog pojave ptičje gripe (H5N8) usmrćeno 101.000 kokošaka.

U saopćenju se navodi da su slučajevi ptičje gripe zabilježeni u farmama kokošaka u Bačko-kiškunskoj županiji.

Ističe se da je 101.000 kokošaka eutanizirana kako bi se spriječilo širenje ptičje gripe te se dodaje da je područje od deset kilometara oko farmi u kojima su zabilježeni slučajevi zaraze, stavljeni pod karantin.

Upozorili su da bi se perad trebala držati u zatvorenim nastambama.

U Mađarskoj je 6. januara usmrćeno 90.000 purana zbog pojave virusa ptičje gripe.