Libijska oblaska straža u Sredozemlju je spasila 119 neprijavljenih migranata.

Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih naroda (UNHCR) saopštio je kako je libijska obalska straža spasila 119 izbjeglica i azilanata koji su se u dva gumena čamca na pučinu otisnuli iz Sabrate i al Homsa.

Migranti su vraćeni nazad u Libiju.

Libija je u posljednjih nekoliko godina jedna od glavnih tranzitnih ruta neprijavljenih migranata iz Afrike koji namjeravaju preko Sredozemnog mora doći do Evrope.