Fondacija “Mak Dizdar” postavila je večeras u Muzeju grada Zenice izložbu “Stećak.3D”, koja će biti otvorena do 29. juna, a u sklopu koje će posjetioci, uz upotrebu VR naočala, moći pogledati 3D modele nekih od najljepših stećaka s 10 lokaliteta u Bosni i Hercegovini.

Dizajn virtuelnog iskustva i kreirnje 3D modela stećaka izradio je Zlatan Filipović, profesor multimedijalne umjetnosti i dizajna na Američkom univerzitetu Sharjah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok je Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru izradio 3D modele stećaka.

“Uradili smo 15, recimo, najljepših stećaka sa tih 10 nekropola, koje smo odlučili predstaviti u dva modaliteta. Jedan od njih su printani stećci- otprilike u veličini 1:10, koji su isprintani u neutralnoj, bijeloj boji. Uz upotrebu malih, istraživačkih lampica mogu se pogledati detalji koji se nalaze na samoj površini stećaka. Jedan od tih stećaka ima i natpis na bosančici, tako da smo njega odabrali kao jedan od najzančajnijih predstavnika”, kaže Filipović.

Stećak na bosančici, kaže Filipović, posebno je značajno jer se, po procjeni stručnjaka, od 70.000-100.000 stećaka u BiH i susjednim zemljama, njih tek oko 200-300 imaju natpis na bosančici.

Menadžerica projekta “StećAr” te predstavnica Fondacije “Mak Dizdar” Ines Latić istakla je kako su do sada mapirali te u interaktivnu bazu podataka “stecakmap.info” unijeli oko 250 nekroploga širom BiH.

“Od toga su, njih šest, prvi put otkrivene. Tim iz Mrkonjić-Grada otkrio je novih šest nekropola, koje do sada ne bilježi stručna literatura”, napomenula je Latić.

Aktualiziranje kulturne baštine, promocija stećaka, ima za cilj “približavnje naše kulturne baštine, najviše, mladim, ali i svim zainteresiranim”.

Izložba će, do kraja jula, biti postavljena u šest bh. gradova. Prije Zenice, izložba je bila postavljena u Sarajevu i Zvorniku, a nakon Zenice seli u Banju Luku, zatim u Mostar te Stolac, gdje će i ostati u “Makovoj hiži”.

Izložba se organizira u okviru projekta „StećAR: Enhanced Vision of Stećak“, koji ima za cilj povezivanje mladih iz BiH kroz zajedničke aktivnosti i rad na proučavanju, zaštiti i promociji stećaka, kulturnog naslijeđa svih građana BiH, a u mapiranju nekropola sudjeluju i studenti i studentice Odsjeka kulturologije s filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.