U studentskom paviljonu na Bjelavama u naredna 24 sata biće osposobljen prostor za privremeni izolatorij Kantona Sarajevo, saopšteno je iz kantonalne Vlade.

Na sastanku predsjednika Vlade Kantona Sarajevo Marija Nenadića sa predstavnicima zdravstvenih ustanova , te kantonalnog Ministarstva zdravstva, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo i Studentskog centra, dogovoreno je da će u ovom izolatoriju biti smješteni pacijenti oboljeli od koronavirusa sa srednje teškom i lakšom kliničkom slikom.

“Riječ je o privremenom izolatoriju koji će biti u funkciji dok se u krugu Opšte bolnice ne rekonstruiše objekat nekadašnje garnizonske ambulante u kojem će biti smješten izolatorij Kantona, kapaciteta oko 100 osoba, a koji će se u narednih mjesec i po uspostaviti uz pomoć i podršku UNDP-a”, istaknuto je u saopštenju.

Na sastanku je dogovoreno da će se na nivou Kantona organizovati podrška radu ovog izolatorija, tako što će biti formirani medicinski timovi predvođeni ljekarima koji će biti ključna karika u njegovom funkcionisanju, te pružati zdravstvenu zaštitu oboljelim pacijentima.

“S ciljem što skorijeg stavljanja u funkciju pomenutog izolatorij a, potrebno je, osim uspostavljanja stručnih timova medicinskog osoblja, pružiti i druge neophodne logistike za njegovo funkcionisanje kao što su ishrana, zaštitna sredstva, organizacija pranja rublja, odlaganja otpada i drugo, a što će u što kraćem roku, u saradnji sa nadležnim javnozdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, koordinisati Krizni štab Ministarstva zdravstva”, navedeno je u saopštenju.

Krizni štab je zadužen da koordinira sve navedene aktivnosti oko uspostavljanja izolatorijuma i da obavijesti Vladu Kantona Sarajevo i nadležne zdravstvene ustanove o realizovanju preuzetih obaveza i početku rada izolatorija.